Jacqueline BBJacqueline van den Berg, lactatiekundige

Jacqueline van den Berg is geboren in 1967 en woonachtig in Oosterhout. Naast lactatiekundige is zij moeder van drie kinderen. Borstvoeding geven is een aangeleerde vaardigheid. Daar is zij jaren geleden, druk oefenend met haar oudste dochter aan de borst, achter gekomen. Hier en daar op een dwaalspoor gezet door goed bedoelde (on)gevraagde adviezen, vond zij het een enorme uitdaging borstvoeding tot een succes te brengen. Zij ontdekte dat er ook door de haar omringende moeders een grote behoefte bestond aan goede informatie. Om op al haar (onbeantwoorde) vragen een (eenduidig) antwoord te krijgen, is zij in 1995 gestart met de opleiding van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk. Door het vrijwilligerswerk als contactpersoon kon zij met wetenschappelijk onderbouwde informatie ook andere jonge moeders helpen om zo lang borstvoeding te geven als de moeder wenst. Al doende is zij overtuigd geraakt van het belang van goede informatie en begeleiding bij borstvoeding.

In 2003 is zij in dienst gekomen bij Thuiszorg Mark en Maasmond en is begonnen met de opleiding voor Lactatiekundige aan de Hogeschool van Utrecht. Haar werkzaamheden bij Mark en Maasmond bestonden naast het verzorgen van bijscholing voor kraamverzorgsters, CB-artsen en wijkverpleegkundigen uit het verzorgen van cursussen voor (aanstaande) moeders en het consulteren van cliënten aan huis. Door haar werkzaamheden heeft zij haar ervaring bij specifieke problemen met betrekking tot de borstvoeding in ruime mate kunnen uitbreiden. Zij heeft bovendien ervaren hoe belangrijk de continuïteit van zorg voor cliënten is. In 2005 behaalde zij haar certificaat als (IBCLC) lactatiekundige. Naast haar werkzaamheden bij Mark en Maasmond is zij in 2006 gestart met een eigen praktijk Borstvoedingscentrum LactaConsult. Dit om zoveel mogelijk moeders met kindjes hulp te kunnen bieden waar dat nodig is. Zij is hiervoor aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL). Mark en Maasmond is eerst Thebe en inmiddels GGD West Brabant geworden. Voor GGD West Brabant verricht Jacqueline nog steeds een aantal staftaken en is ten behoeve van ouders en medewerkers werkzaam. Vanaf 1 januari 2010 is zij tevens werkzaam in het Elisabeth-TweeStedenziekenhuis op de afdeling Moeder en kind. Zij heeft ruime ervaring met het (re)certificeren van (kraamzorg) organisaties voor het WHO/Unicef Borstvoedingscertificaat.

Haar werkzaamheden voor Borstvoeding Brabant bestaan uit het verzorgen van cursussen borstvoeding voor (aanstaande) ouders en andere zorgverleners.

 

Lidwine BBLidwine Schoonhoff, preverbaal logopedist|borstvoedingsdeskundige

Lidwine Schoonhoff is geboren in 1966 en woonachtig in Oosterhout. Zij heeft haar vier kinderen geruime tijd borstvoeding gegeven. Vanuit haar achtergrond als logopedist, gespecialiseerd in de sensorische integratietherapie en de preverbale logopedie, hecht zij veel waarde aan het verbeteren van de zorg voor borstvoeding. Dit vanwege het belang van borstvoeding voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Vanaf 2002 tot en met 2007 heeft zij zich als contactpersoon van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk op vrijwillige basis ingezet om (aanstaande) moeders, die borstvoeding (willen gaan) geven te ondersteunen en van informatie te voorzien. Vanaf januari 2008 heeft zij de overstap gemaakt naar de professionele dienstverlening en samen met Jacqueline van den Berg de organisatie Borstvoeding Brabant opgericht. Naast haar werkzaamheden voor Borstvoeding Brabant behandelt zij vanuit haar Logopediepraktijk Borst & Voeding (zeer) jonge kinderen met problemen met het eten en/of drinken of het leren praten. Zij is lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en aangesloten bij de Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking (NSSI). Zij staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en het register Preverbale logopedie van de NVLF. Vanaf november 2015 vertegenwoordigt zij de NVLF binnen het Landelijk Platform Borstvoeding.

Lidwine is contactpersoon van Borstvoeding Brabant. Voor informatie en aanmelding voor de cursussen kun je bij haar terecht. Haar werkzaamheden voor Borstvoeding Brabant bestaan verder uit het verstrekken van (gratis) telefonische hulp en informatie en het verzorgen van cursussen borstvoeding in de regio Midden Brabant.

Wij hopen op deze manier een professionele bijdrage te kunnen leveren aan een goede informatieverstrekking en begeleiding van moeders, die borstvoeding (gaan) geven, opdat borstvoeding geven voor iedereen die daarvoor kiest, een fijne ervaring kan worden.