act

Nieuw samenwerkingsinitiatief borstvoeding

In juni 2006 is in de regio West Brabant een nieuw samenwerkingsverband opgericht om de zorg voor en begeleiding van borstvoedende moeders te verbeteren. Initiatiefnemers voor deze samenwerking waren Jacqueline van den Berg, lactatiekundige en Lidwine Schoonhoff, preverbaal logopedist|borstvoedingsdeskundige. Deelnemers aan dit samenwerkingsverband zijn de verloskundigenpraktijken in de regio, Thebe Kraamzorg, Ledenvereniging Thebe Extra en Borstvoeding Brabant.

Door deze samenwerking is er een situatie ontstaan waarin (aanstaande) ouders eerlijke voorlichting en informatie krijgen. Ouders kunnen hierdoor een bewuste keuze maken voor borstvoeding. Tevens zullen moeders langer en met meer plezier borstvoeding kunnen blijven geven door een eenduidige en professionele begeleiding gedurende de lactatie.

Geef borstvoeding de ruimte!

Het thema van de Wereld Borstvoeding Week in 2006 was:”Code watch, 25 years of protecting breastfeeding”, een thema dat door de Samenwerkende Borstvoeding Organisaties vrij vertaald werd als: “Geef borstvoeding de ruimte”.

Naar aanleiding van dit thema is in 2006 een samenwerkingsverband opgericht om de zorg voor en begeleiding van borstvoedende moeders te verbeteren. Naast de samenwerking die is ontstaan, geven de verloskundigenpraktijken, Thebe Kraamzorg en het TweeStedenziekenhuis ook in praktische zin inhoud aan dit thema door hun ruimten beschikbaar te stellen voor de cursus borstvoeding. Op deze manier is de informatie omtrent borstvoeding voor zoveel mogelijk (aanstaande) ouders bereikbaar en krijgt borstvoeding daadwerkelijk de ruimte.

In 2006 is tevens het initiatief ontstaan om ruimte voor borstvoeding op internet te creëren door middel van een website. De website www.borstvoedingbrabant.nl geeft informatie over de activiteiten, die in nauwe samenwerking met Thebe Kraamzorg, het TweeStedenziekenhuis en de verloskundigenpraktijken in de regio plaatsvinden. Dank zij de enorme inzet van Sylvia Derckx, een enthousiaste moeder, is het mogelijk geworden dit initiatief gestalte te geven.

Nieuwsbrieven

Om (aanstaande) ouders, werkers in de gezondheidszorg en andere geïnteresseerden op de hoogte te brengen van allerlei nieuwe ontwikkelingen op het gebied van borstvoeding heeft Borstvoeding Brabant een Nieuwsbrief ontwikkeld. Deze Nieuwsbrief is vanaf maart 2008 in nauwe samenwerking met Borstvoedingscentrum LactaConsult tot stand gekomen en wordt 4 keer per jaar uitgebracht.

Wereld Borstvoedingsweek 2008

Thema: Tijd voor elkaar.

Het thema van de internationale Wereldborstvoedingsweek 2008 was: “Mother Support: Going for the Gold”. Hiermee werd gerefereerd aan de Olympische Spelen van dat jaar. Het thema werd in een ondertitel uitgewerkt als: “Help een moeder om haar kind de gouden start te geven. Met borstvoeding wint iedereen”. Uitgangspunt van de WHO voor goud is dat baby’s zes maanden uitsluitend en daarna met de juiste vaste voeding tot de leeftijd van twee jaar of langer borstvoeding krijgen.

In Nederland werd dit thema vrij vertaald als: “Tijd voor elkaar” en het zal gaan over het moeder-tot-moedercontact, dat zo zinvol kan zijn als je borstvoeding geeft. De Wereldborstvoedingsweek vond plaats in week 40, van maandag 29 september tot zondag 5 oktober.

In het kader van de Wereld Borstvoedingsweek organiseerde Borstvoeding Brabant in samenwerking met Borstvoedingscentrum LactaConsult een gezellige brunch voor moeders die borstvoeding geven en geïnteresseerden. Je kindje was daarbij natuurlijk ook van harte welkom!

Wereld Borstvoedingsweek 2009

Thema: Borstvoeding, de moeite waard!

In 2009 stonden we in Wereld Borstvoedingweek stil bij de roze wolk die soms een donker randje heeft. Het thema voor Wereld Borstvoedingsweek 2009 ‘Borstvoeding, de moeite waard!’ lijkt misschien niet zo positief. ‘Moeite’ klinkt niet echt opgewekt. Maar voor borstvoeding wat moeite doen, is de moeite zeker waard.

Natuurlijk zijn er talloze vrouwen die goed voorbereid aan borstvoeding beginnen en bij wie alles vanzelfsprekend vlot verloopt: het grote genieten kan meteen beginnen. Je geeft je baby borstvoeding, niet alleen omdat het makkelijk, goedkoop en gezond is voor jou en je baby; na verloop van tijd krijgt je persoonlijke ervaring nog een andere dimensie die voor iedereen een eigen accent heeft: knus, vertrouwd, compleet, ontspannen, mooi, voldaan, tevreden, trots.

Waarschijnlijk kent iedereen die met borstvoeding te maken heeft wel situaties waarin het geven van borstvoeding niet vanzelf gaat. Vrouwen die zelf voeden, horen verhalen van vriendinnen, familie of collega’s, en over de tegenvallers wordt nu eenmaal uitgebreider verteld dan over de normale gang van zaken. De kunst is het donkere randje weg te werken voordat je met dreigende donderwolken en noodweer te maken krijgt.

‘Borstvoeding, de moeite waard’ betekent niet ‘volhouden als het tegenzit’, maar op tijd aan de bel trekken en met wat extra inzet en dankzij goede informatie en/of verstandige adviezen moeilijkheden aanpakken en oplossen. Borstvoeding geven is voor menigeen die inspanning waard! Dat kunnen heel wat vrouwen je vertellen.

Borstvoeding Brabant organiseerde tijdens de Wereld Borstvoedingsweek een gezellige brunch voor moeders die borstvoeding geven in Raamsdonksveer.

Wereld Borstvoedingsweek 2010

Thema: Zorg voor borstvoeding, stap voor stap.

De slogan ‘Zorg voor borstvoeding, stap voor stap’ maakte duidelijk dat vrouwen stap voor stap vertrouwd raken met borstvoeding geven, maar ook dat er stappen gezet moeten worden om goede kwaliteit van zorg te blijven realiseren. Om moeders de continue zorg te bieden die zij nodig hebben, is in februari 2010 het borstvoedingscafé Tilburg geopend. Hier kunnen moeders terecht met al hun vragen. Iedere fase roept weer nieuwe vragen op. Borstvoeding geven is een continu proces, waarbij ondersteuning van de moeder van belang is. Door de samenwerking van de betrokken zorgverleners binnen het borstvoedingscafé wordt de continuïteit van zorg gewaarborgd.

In de Wereld borstvoedingsweek 2010 werd er door de samenwerkende zorgverleners in de regio Tilburg een speciaal Borstvoedingscafé georganiseerd. Een unieke gelegenheid voor alle moeders in de regio. Dat bood het speciale Borstvoedingscafé op 6 oktober van 10.00 tot 13.00 uur in Restaurant Etenstijd in Tilburg. Er was voor elke (aanstaande) moeder wat wils: een gratis lactatiekundig consult, bellypainting, alles over kolven, draagdoeken en aromatherapie voor moeder en kind, een workshop babymassage, lotingen en een kramenmarkt met onder andere borstvoedingslingerie en borstvoedingspromotiewear. Alle activiteiten en workshops waren gratis, aanmelding vooraf was niet nodig. Iedereen was van harte welkom! En uiteraard stond er koffie, thee met gebak voor iedereen klaar!

Wereld Borstvoedingsweek 2011

Thema: Borstvoeding, zeg het maar!

De World Alliance for Breastfeeding Action had in 2011 gekozen voor het thema ‘Talk to me! Breastfeeding – a 3D experience’. De samenwerkende Borstvoedingorganisaties SBO komen tot een eenvoudige versie hiervan met de slogan: ‘Borstvoeding, zeg het maar!’ Daarmee wordt aangegeven dat goede communicatie essentieel is om bijvoorbeeld uit te leggen waarom borstvoeding ertoe doet, om kennis te verspreiden en voorlichting te geven, om een lans te breken voor ontspannen kolven op de werkplek of om over te brengen dat langer voeden dan zes of negen maanden heel gewoon is. Maar wat is goede communicatie? Het gaat niet alleen om de inhoudelijke informatie, maar ook om een stijl die bij je past. En natuurlijk is het belangrijk rekening te houden met de situatie en omgeving van de ander, wil je boodschap overkomen. De woorden die we kiezen doen ertoe. Diane Weissinger heeft dat al heel wat jaren geleden mooi uiteengezet in haar artikel ‘Watch your language’.

Het Borstvoedingscafé is een gelegenheid bij uitstek om in een ongedwongen sfeer met andere borstvoedende moeders in contact te komen, met elkaar te praten en ervaringen uit te wisselen. Tijdens de Wereld Borstvoeding Week werd daarom ook in 2011 door de samenwerkende organisaties in de regio Tilburg weer een speciaal Borstvoedingscafé georganiseerd. Wederom een unieke gelegenheid voor alle moeders in de regio om in een ongedwongen sfeer met andere borstvoedende moeders in contact te komen en ervaringen uit te wisselen. Dat alles onder het genot van een gratis kopje koffie of thee met gebak! Er werden presentaties gegeven over het afkolven van moedermelk, het introduceren van bijvoeding en babygebaren. Moeders konden deelnemen aan een workshop babymassage, een borstvoedingslintje maken of terecht voor een gratis lactatiekundig consult. Er was een kramenmarkt met onder andere professionele bellypainting, manicure voor de moeders, borstvoedingslingerie van Martine Lingerie, de Borstvoedingsagenda en natuurlijk een stand van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk met informatie over borstvoeding. Het speciale borstvoedingscafé vond plaats op donderdag 6 oktober 2011 van 10.00 tot 13.00 uur in Restaurant Etenstijd in Tilburg.

Wereld Borstvoedingsweek 2012

Thema: Borstvoeding bruist!

Met dit thema werd de nadruk gelegd op de onvervangbare waarde van borstvoeding voor het kind en de ouders. Zorgverleners spelen een belangrijke rol in de begeleiding van borstvoeding en zij dragen eraan bij dat steeds meer kinderen moedermelk krijgen. Kennis van zaken is daarbij onmisbaar.

Ter gelegenheid van de Wereld Borstvoeding Week vond op woensdag 3 oktober weer een Speciaal Borstvoedingscafé plaats in Restaurant Etenstijd in Tilburg. Dit evenement werd voor het derde opeenvolgende jaar georganiseerd. Voor alle moeders in de regio een unieke gelegenheid om in een ongedwongen sfeer met andere (borstvoedende) moeders in contact te komen en ervaringen uit te wisselen. Dat alles onder het genot van een gratis kopje koffie of thee met gebak! Er werden tevens lezingen gegeven over de Samenstelling van moedermelk, Baby’s hongeren naar huid-op-huid contact en de Dunstan Methode Babytaal om de geluiden van je kindje te leren herkennen. Moeders konden deelnemen aan een workshop babymassage, een borstvoedingslintje maken of terecht voor een gratis lactatiekundig consult. Er was een kramenmarkt met onder andere professionele bellypainting, borstvoedingslingerie, borstkolven, draagdoeken, de borstvoedingsagenda, het
boekje Borst en baan en natuurlijk informatie van de VBN en borstvoedingsorganisatie LLL. De ochtend werd druk bezocht door enthousiaste en geïnteresseerde (aanstaande) ouders, zorgverleners en ook de pers was aanwezig! Een hele gezellige ochtend waar iedereen met veel voldoening op terug kan kijken!

Klik hier om het uitgebreide verslag in de Nieuwsbrief te lezen.
Klik hier om de fotoreportage te bekijken.
Klik hier voor deel 1 en deel 2 van het interview op Radio MagnifiQue.
Klik hier voor de televisie uitzending van Lokale Omroep Tilburg Totaal.

Wereld borstvoedingsweek 2013

Thema: Borstvoeding doe je samen!

Met dit thema werd het belang van de steun van de partner, familie en andere borstvoedende of ervaren moeders benadrukt. Zelfs wanneer het starten met borstvoeding geven gemakkelijk verloopt, zie je na enkele weken of maanden een scherpe daling in borstvoedingscijfers. Ondersteuning om langer te kunnen voeden kan op verschillende manieren plaatsvinden. Traditioneel gezien krijgt een moeder steun van haar familie. Maar samenlevingen veranderen en in het bijzonder door verstedelijking is er een bredere kring nodig om bemoediging te geven. Dat kan door gezondheidsmedewerkers, lactatiekundigen, borstvoedings- en ervaringsdeskundigen, maar ook door partners of vriendinnen die ook borstvoeding geven. Op de momenten dat moeders geen contact met zorginstellingen meer hebben, wordt steun van andere borstvoedende of ervaren moeders essentieel.

In Restaurant Etenstijd in Tilburg wordt er iedere 14 dagen (in de even weken) een borstvoedingscafé georganiseerd om vragen van moeders te beantwoorden en moeders te ondersteunen. Onder het genot van een kopje koffie of thee kun je dan ervaringen uitwisselen met andere moeders, die borstvoeding geven en is er gelegenheid om vragen te stellen aan een lactatiekundige en/of een ervaren borstvoedingsdeskundige. “Steun aan de borstvoedende moeder, thuis én in haar omgeving, is de sleutel tot een fijne borstvoedingsperiode.”

Tijdens de Wereldborstvoedingsweek werd er wederom een Speciaal Borstvoedingscafé georganiseerd voor (aanstaande) moeders, hun partner, zorgverleners en andere geïnteresseerden. Dit evenement vond plaats op woensdag 2 oktober van 10.00 tot 13.00 uur in Restaurant Etenstijd in Tilburg. Er werden lezingen gegeven over Mama in Balans en Babygebaren. Je kon je heerlijk laten verwennen met een zwangerschaps- of mamamassage of een voetreflexmassage. Misschien vond je het ook wel leuk om je zwangere buik te laten beschilderen. Je kon met je kindje deelnemen aan een workshop babymassage. Met vragen over de borstvoeding kon je bij een lactatiekundige terecht voor een kort gratis consult. Er was een kramenmarkt met onder meer informatie van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk, borstvoedingslingerie, babygebaren en Dunstan-babytaal, leuke handgemaakte baby- en kinderaccessoires en nog veel meer! Kortom: het was voor alle moeders in de regio een unieke gelegenheid om in een ongedwongen sfeer met andere (borstvoedende) moeders in contact te komen en ervaringen uit te wisselen.

Wereldborstvoedingsweek 2014

Thema: Een streven voor het leven!

In 1990 werden de Millenium Ontwikkelingsdoelstellingen (MDG’s) door regeringen en de Verenigde Naties vastgesteld. Deze acht wereldwijde doelen dienen om voor 2015 armoede te bestrijden en een gezonde en duurzame ontwikkeling in de brede zin van het woord te bevorderen. Met dit thema wil WABA benadrukken dat bescherming, bevordering en ondersteuning van borstvoeding in de aanloop naar het laatste jaar van de Millennium Doelstellingen op korte én lange termijn nog steeds belangrijk is. 2014 is ook het jaar van het WK voetbal. Borstvoeding zorgt voor een goede gezondheid en voeding, beiden zijn van belang voor de sport. dus laten we twee ‘doel-punten’scoren: een borstvoedingsdoel – voor het leven en voor de sport! Waar je ook bent, overal kan vooruitgang worden geboekt en worden behouden. Om dit te bereiken moeten we klaar staan, doelen vaststellen, onze krachten bundelen en actie ondernemen. Het beschermen, bevorderen en ondersteunen van borstvoeding is immers een vitaal en levensreddend doel!

Op woensdag 1 oktober vond voor het vijfde opeenvolgende jaar het Speciaal Borstvoedingscafé Tilburg plaats in Restaurant Etenstijd. Om dit Lustrum te vieren konden de bezoekers gratis deelnemen aan verschillende workshops en activiteiten: een workshop babymassage, een fotoshoot met je kindje, een borstvoedingslintje maken en de mogelijkheid om advies te krijgen van een lactatiekundige middels een kort consult. Er werden lezingen verzorgd over het introduceren van bijvoeding en hoe je borstvoeding en een baan kunt combineren. Tevens een Mama Glow door de Tilburgse mamacoach Marjon Mes, die zich gespecialiseerd heeft in het moederschap. Er was ook een kramenmarkt waar moeders informatie konden inwinnen en leuke spulletjes konden aanschaffen op het gebied van borstvoedingslingerie, borstvoedingskolven, uitwasbare luiers, prematuren kleding en voeding en dieet. De ochtend werd feestelijk afgesloten met een loterij, waarbij iedere bezoeker kans maakte op mooie prijzen. Het was een hele gezellige en druk bezochte ochtend waar iedereen met veel voldoening op terug kan kijken.

Klik hier om het uitgebreide verslag in de Nieuwsbrief te lezen.
Klik hier om de fotoraportage te bekijken.